Bībele

Bībele Mēs esam priecīgi, ka varam pasniegt Jums nenovērtējamo Dieva Vārdu, un ceram, ka tā lasīšana ik dienas nesīs Jums daudz gaišu brīžu.

 BĪBELĒ aprakstīts Dieva nodoms, cilvēka būtība, grēcinieku bojāeja un ticīgo prieks. Bībeles mācība – tās svētās pavēles – ir nemainīgas un tās spriedumi ir nemaldīgi. Viss, kas sacīts Bībelē, ir patiesība. Lasiet to, lai atrastu gudrību, ticiet tai, lai iegūtu glābšanu un dzīvojiet pēc tās, lai panāktu svētu dzīvi.

 DIEVA VĀRDS ir gaisma cilvēka ceļā, maize nespēkā, mierinājums un iepriecinājums ciešanās. tas ir ceļotāja karte, ceļa spieķis un kompass, cīnītāja zobens un kristieša Brīvības Harta. Bībelē cilvēks atkal atrod paradīzi. Viņa priekšā atveras debesis, un pat elles vārti vairs viņu nebaida.

 KRISTUS ir Bībeles centrs, tās pamatdoma. Svētie Raksti mums ir doti, lai atklātu īsto ceļu, kā pagodināt Dievu.

 Dieva Vārdam vajadzētu mājot mūsu domās, valdīt mūsu sirdī un vadīt mūsu gaitas. Lasiet Bībeli regulāri, uzmanīgi un ar lūgšanu sirdī. Tā ir bagātību krātuve, dievišķā krāšuma paradīze, varena prieka un gaismas straume. Bībele mums dota šai dzīvē, tā vērtēs mūs Tiesas dienā un pavadīs mūs visā mūžībā. Dieva Vārds mums uzliek atbildību: pašaizliedzīgs darbs Dievam par godu tiks atalgots, bet vieglprātīga attieksme pret Bībeles svēto saturu tiks sodīta.