Apvienība “Gideoni” – Ieskats vēsturē

Gideoni“Gideonu” darbība aizsākusies 1899.gadā ASV, kad kāda viesnīca, kas nav varējusi piedāvāt atsevišķās istabiņas, vienā istabā izmitināja divus tirgotājus. Vakara gaitā atklājies, ka abi ir kristieši. Tur, sarunā radās doma, ka kaut kas jādara, lai Bībeli, ko ceļotāji lasa katru dienu, varētu atrast viesnīcā. Sasauca dibināšanas kongresu, uz kuru uzaicināja 100 cilvēkus. Ieradās tikai trīs. Ievēlēja sevi amatos, vienojās par nosaukumu “Gideoni”, un kalpošana sākās.

Sākumā nopirka un atstāja pa kādai Bībelei pie viesnīcu administratoriem. 1903.gadā “Gideonu” kongresā pieņēma svarīgu lēmumu, ka “Gideoni” savā kalpošanā ir neatkarīgi no citām organizācijām un darbojas patstāvīgi. Drīz vien, uzzinot par par “Gideonu” kalpošanu, kāda lielāka draudžu darbinieku sanāksme nolēma finansiāli atbalstīt Bībeļu iegādi “Gideonu” kalpošanai. 20.gadsimta sākumā “Gideonu” kalpošana sākās arī Kanādā, vēlāk vel vairākās valstīs, bet visstraujāk “Gideonu” kalpošana paplašinājās pēc Otrā Pasaules kara. Šobrīd “Gideoni”, kristīgie darījumcilvēki un profesionāļi, vīri ar dzīvesbiedrēm no protestantu draudzēm, kalpo vairāk kā 200 valstīs, cenšoties būt par liecību ar priekšzīmīgu kristīgu dzīvi, ar liecību, vācot ziedojumus, iespiežot, izvietojot un dāvinot Bībeles un Jaunās Derības ne vien viesnīcās, bet arī medicīnas, izglītības, soda izciešanas un militārajās iestādēs, kā arī personīgi, ar mērķi veikt personīgu evaņģelizāciju.

No 1990. gada, kā vieni no pirmajiem bijušajā PSRS, “Gideoni” sāk kalpošanu arī Latvijā, sākumā Rīgā, tad arī Liepājā, vēlāk citās pilsētās. Šobrīd Latvijā ir 17 “Gideonu” nometnes. Lai tiktu piereģistrēti Reliģisko organizāciju reģistrā Tieslietu ministrijā, “Gideoni” ar baznīcu vadītāju piekrišanu reģistrēti kā Latvijas ev. lut. Baznīcas, Latvijas Baptistu draudžu savienības, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības un Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas dibināta iestāde. Iestādei ir ievēlēti vadītāji – prezidents, viceprezidents, sekretārs, kapelāns un kasieris.

Latvijas “Gideonu” kopsapulcē 2017. gada maijā uz vienu gadu par Latvijas “Gideonu” prezidentu ievēlēts Edvards Lidovskis.