Kas ir “Gideoni”?

“Gideoni” ir kristīgu biznesmeņu, zinātnieku un speciālistu biedrība, kura darbojas vairāk nekā 190 valstīs. “Gideonu” mērķis ir kalpošana Dievam un kontaktu veicināšana starp kristiešiem visā pasaulē. Biedrības pamatuzdevums – Evanģēlija izplatīšana visiem cilvēkiem, lai tie varētu iepazīt un pieņemt Jēzu Kristu par savu personisko Glābēju.