Ziedojumi

Ja vēlaties ziedot Bībeles un Jaunās Derības izdošanas vajadzībām, tad ziedojumu varat veikt, veicot pārskaitījumu uz zemāk norādīto konta numuru:

  • Banka: SEB Banka
  • Konta Nr. LV95UNLA0050012356262
  • SWIFT kods: UNLALV2X
  • Saņēmējs: KRISTĪGO DARĪJUMCILVĒKU UN PROFESIONĀĻU STARPTAUTISKĀS APVIENĪBAS “GIDEONI” LATVIJAS NODAĻA
  • Reģistrācijas Nr. 99500004293
  • Mērķis: Ziedojums

Paldies!

Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. (2.Kor.9:7-8)